Vzdělávání

Vzdělávání

Jedním z cílů spolku Sudetikus, z. s. nabídnout lidem možnost něco nového se naučit, ať už od kvalifikovaných lektorů nebo od sebe navzájem.

Proto na každé z našich akcí najdete tvůrčí dílny, kde se můžete naučit různé techniky ručních prací, nebo si poslechnout zajímavá povídání např. o historii, stravování nebo pěstování, a zapojit se do diskuzí. Dílničky i kurzy podporují dobré vztahy mezi lidmi, protože se na nich jednak něco nového naučíte, ale také se tam seznámíte s lidmi podobných zájmů, se kterými můžete třeba navázat přátelství nebo spolupráci.

Chceme také rozšířit nabídku vzdělávání pro dospělé v Jeseníku, a proto spolupracujeme se zajímavými lektory, kteří vedou rozmanité kurzy. Jejich nabídku najdete níže.

Pokud také umíte něco zajímavého dělat a chtěli byste to sdílet s ostatními, chtěli byste se stát lektorem a získat za to odměnu a uznání, neváhejte nás kontaktovat!

Těšíme se na spolupráci a přejeme Vám spoustu příjemných nových zážitků, dovedností a ponaučení!