Rada studentů Jeseník

Rada studentů Jeseník

Jesenická rada studentů

Jaký je pohled studentů na Jeseník? Co si myslí o dění ve městě? Jsou zde spokojení? Co by oni sami chtěli případně změnit? A co jsou schopni pro to udělat?

Setkání určené k navázání komunikace mezi vedením města a mladými lidmi a mezi teenagery samotnými - žáky a studenty různých škol, aby se vzájemně inspirovali a sdíleli své zkušenosti a nápady.

Rada studentů je prostor pro vyjádření názorů a podnětů mladých lidí z Jesenicka.

Cíle jsou:

  1. Zahájit diskuzi s mladou generací o tom, jak zlepšit podmínky pro jejich život v Jeseníku a na Jesenicku
  2. Zapojit mladé lidi do dění ve městě a regionu, kde žijeme
  3. Dát mladým lidem pocit, že svou aktivitou mohou Jeseník a Jesenicko změnit k lepšímu

Od roku 2022 se Rada studentů Jesenicka koná ve spolupráci s Oddělením pro strategický rozvoj Městského úřadu Jeseníku.

Od září roku 2023 Radu studentů vede paní Vendula Doleželová - referentka Oddělení školství MÚ Jeseník. Kontakt: vendula.dolezelova@mujes.cz. Telefon, 584 498 524. Kancelář. kancelář 309, 3. podlaží IPOS, Karla Čapka 1147/10.

Přihlašovací formulář do Rady studentů

Zápisy ze setkání ve školním roce 2022/23

Zápisy ze setkání ve školním roce 2021/22

Starší zápisy ze setkání Rady studentů

Facebook:  Rada studentů Jesenicka | Facebook

Fotografie
Rada studentů Jeseník
Rada studentů Jeseník
Rada studentů Jeseník
Rada studentů Jeseník