Dýňová slavnost

Dýňová slavnost

Dýňová slavnost je jedinou kulturně-společenskou akcí, která oživuje střed města Jeseníku na podzim. Prezentuje rozmanitá regionální řemesla, umělce a zájmové spolky z Jesenicka a Olomouckého kraje. Koná se v historickém areálu kláštera Svaté Voršily, a to pár dní před svátkem této světice.

Nápad pořádat Dýňovou slavnost vzešel z potřeby připomenout místní zvyky a tradice spojené s podzimem, ukončením hospodářského roku a přípravou na zimu. Myšlenka se místním lidem zalíbila a akce získala přes krátkou dobu své existence oblibu a vysokou návštěvnost.

Symbolem této slavnosti je dýně – jednak svým majestátním vzhledem, tak pestrostí svého využití.

Slavnost se koná v areálu bývalého kláštera Svaté Voršily. Ta je patronkou mládeže a nemocných, a tak do doprovodného programu jsou zapojeny především organizace zabývající se vzděláváním a prací s mládeží nebo péčí o nemocné. Dále však také kulturní a sportovní organizace a zájmové spolky.

Dýňová slavnost je nekomerční přehlídkou kulturního bohatství a regionu, kterou pořádá spolek Sudetikus, z. s. od roku 2016. Do programu se zapojuje přibližně dvacet spolků nebo organizací z regionu. Na pódiu se představují desítky místních hudebníků, tanečníků, divadelníků, odborníků i dětí z místních MŠ a ZŠ. Dílny a interaktivní programy připravuje místní centrum volného času, rodinné centrum a spolky zabývající se vzděláváním i péčí o zdravotně znevýhodněné. Do soutěží se zapojuje zhruba dvacet pěstitelů obřích dýní a amatérských kulinářů. Ti všichni spolu s třiceti stánky s regionálními produkty, řemesly a občerstvením vytvářejí neopakovatelnou atmosféru pro zhruba dva tisíce návštěvníků, kterých každoročně přibývá. K jedinečnému zážitků z akce přispívá i genius loci bývalého kláštera spolu s dekoracemi z pestrobarevných dýní, které při soumraku osvítí oheň svíček.

Fotografie
Dýňová slavnost
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
Dýňová slavnost
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
Dýňová slavnost
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
3. Dýňová slavnost 20. 10. 2018
Dýňová slavnost
Dýňová slavnost 2018

Dýňová slavnost 2018

Dýňová trhová slavnost – 20. 10. 2018, Masarykovo náměstí v Jeseníku. Dýňová slavnost byla poslední z velkých trhových slavností v roce 2018. Její konání v říjnu se váže na cíl oslavit úrodu, sklizeň a podzimní tradice. Celé náměstí zdobily dýně různých velikostí, bylo možné zakoupit nejen okrasné dýně, ale i ty ke konzumaci a velké množství dýňov ... (více)

Dýňová slavnost 2019

Dýňová slavnost 2019

Letošní dýňová slavnost se koná v sobotu 12. října 2019 v areálu bývalého kláštera Svaté Voršily, dnes ZŠ Průchodní. Zájemci o prodej nebo vystoupení, hlaste se na email jesenicketrhy@gmail.com nebo na telefonu 704 143 003.