Nová alej u Jeseníku může vzniknout pouze s Vaší pomocí!

Nová alej u Jeseníku může vzniknout pouze s Vaší pomocí!

Blížící se akce pro návrat aleje do naší krajiny. Stejně jako v předešlých letech se organizace Arnika i letos rozhodla oživit stromy jednu z cest. Tentokrát bude v Jeseníku. Třešňové stromořadí vysadíme už za pár týdnů poblíž Priessnitzových lázní. Alej bude lemovat cestu k Editinu prameni.

Arnika spolupracuje s Městem Jeseník na získání potřebných povolení od 2 majitelů pozemků, povolení od provozovatele plynovodu a povolení sadit v ochranném vodovodním pásmu. Město Jeseník také zajistí posečení terénu, zajištění pracovních nástrojů a následnou péči o alej v budoucnosti - ve spolupráci s Technickými službami Jeseník, a s.

Na sazenice, opěrné kůly a ochranu proti okusu je pořádána veřejná sbírka. Sadit pomohou dobrovolníci z řad místních firem, příspěvkových organizací, spolků i veřejnosti.

Stromořadí se stane místem letních třešňových slavností, cílem vycházek jesenických občanů i lázeňských hostů a dost možná i oblíbenou alejí zamilovaných párů.

Jámy na sazenice budeme kopat v sobotu 4. 11. 2017. Alej vysadíme v sobotu 11. listopadu. Pro všechny bude připraveno drobné pohoštění, pokud můžete, přineste také něco na společný piknik!

Pomozte nám, prosím. Podpořte výsadbu nové aleje >>>

Darujte platební kartou nebo převodem na účet 260 008 2184 / 2010.

•             370 korun - kůly na ochranu jedné sazenice před zimními větry

•             600 korun - kvalitní třešňová sazenice

•             2017 korun - volba toho, kdo se chce stát patronem stromu v nové aleji

Částky jsou přibližné. Přispějte dnes prosím darem podle svých možností a v listopadu přijďte sázet stromky s námi. Předem děkujeme za Váš příspěvek i za Vaši pomoc při hloubění jam a sázení!

Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy, která sazení aleje organizuje, řekla: "Já osobně se moc těším na sázení aleje i na to, až se na jaře stromky zazelenají stejně jako v alejích, které jsme vysadili v minulých letech a až na nich za pár let začnou dozrávat sladké třešně. Akce je součástí dlouhodobé kampaně "Zachraňme stromy". Spolu s Vámi opět upozorníme na nutnost ochrany a obnovy alejí v ČR."

Kontakt na občanský spolek Arnika: Arnika, o.s., Dělnická 13, Praha 7, arnika@arnika.org, 774 406 825

Informace ohledně výsadby aleje v Jeseníku:
Martina Seidlerová, Sudetikus, z.s., jesenicketrhy@gmail.com, mobil: 704 143 003.