1. Slavnost třešní

1. Slavnost třešní

Sousedská slavnost v třešňové aleji, která byla společnými silami vysazena v listopadu 2017.

Program:
- společná údržba aleje
- piknik - přineste něco na společný stůl
- opékání špekáčků
- diskuze nad rozvojem aleje (lavičky?) a plánování kosení trávy
- básně Oty Ševčíka
- hudba, zpěv a tanec :-)

Aktuální stav a novinky:
* Půda u aleje je v téo chvíli dostatečně vlhká, není třeba zalévat
* Výchovný řez se u peckovin provádí těsně před vykvetením - pan Kohut (Český zahradkářský svaz Jeseník) ho provede v týdnu od 16.4.2018 - je možné mu asistovat a přiučit se, jak se to dělá - informace o datu/čase akce budou zveřejněny 16.4.2018
* První seč provedou TSJ, a.s. na konci června
* Druhá seč (konec srpna) bude provedena patrony stromů a dalšími dobrovolníky formou folklórního kosení, po domluvě s ZD Jeseník (sladění termínu sečení louky pod alejí + kosení, aby ZD odvezlo posečenou trávu)
* V případě velmi suchého léta je třeba aktivizovat patrony stromů a zajistit zalévání.
Dotazy a komentáře:
spolek@sudetikus.cz