Sudetikus, z. s.

Zastoupený: Mgr. Martinou Seidlerovou (předsedkyně spolku)
Sídlo: Sládkova 359/3, 790 01 Jeseník
IČO: 04678311

číslo účtu: 115-1921640277/0100  

Martina Seidlerová (předsedkyně spolku, produkční, Jesenické trhy)

 spolek@sudetikus.cz
 +420 704 143 003

Matěj Podhola (finance a fundraising)

 matej.podhola@sudetikus.cz
 +420 607 138 917

Barbora Hájková (Jesenické farmářské trhy) - mateřská dovolená

 jesenicketrhy@sudetikus.cz
 +420 734 455 197

Hana Hlaváčová (Park žije!)

 hana.hlavacova@sudetikus.cz
+420 605 833 320

Julie Dostalíková (Brand, Park žije!)

 napisu@copydub.cz
+420 774 170 323

Ivo Dostalík (Park žije!)

 dostalik@tumvia.cz
+420 731 848 073

Lenka Prnková (okrašlování veřejného prostoru)

 alej@sudetikus.cz

Jana Hálová (bazar oblečení v Kapli)

 sev@duhajes.cz
 +420 774 001 547

Kontaktujte nás
Jméno a příjmení
Email
Telefon
Zpráva