Naše aktivity

Jesenické trhy a slavnosti

Na jesenických farmářských trzích můžete nakoupit produkty od místních výrobců farmářů a zpracovatelů, čerstvé sezonní ovoce, zeleninu a bylinky z místních zahrad a mnoho dalšího. Poslechnete si tu i místní muzikanty a umělce v rámci veřejné kulturní platformy, která je jejich součástí. Tématicky zaměřené trhové slavnosti se konají 4× do roka (Velikonoční, Sousedská, Kejklířská, Dýňová) a mají svůj doprovodný program - hudební, taneční, divadelní a jiná kulturní vystoupení, přednášky, diskuze a tvořivé dílny. Prodejci, vystupující i lektoři na trzích a slavnostech jsou převážně z okruhu 100 km kolem Jeseníku - viz mapa.

Hlavním cílem jesenických trhů a slavností je zajistit, abychom v našem regionu mohli prodávat, co zde vyprodukujeme a vyrobíme, a aby si to od nás mohli pravidelně kupovat naši soudedé a místní. Dalším cílem je oživit Masarykovo náměstí, vytvořit místo pro pravidelná setkávání a obohatit společenský život. Organizací trhů chceme také podporovat místní ekonomiku, zdravé stravování a způsob života šetrný k přírodě a bohatství Jesenicka.

Pomáháme také organizovat Design zónu s workshopy na festlivalu SOS festival v Minipivovaru Jeseník, kde můžete nakoupit originální produkty nadaných umělců z Jeseníku.

Ranní kluby

Cílem těchto setkání, které se konají každou 1. středu v měsíci ve Zdravé kavárně na Vodní ulici, je diskuze nad lokálními tématy a podpora rozvoje města. Jejich význam je nejen ve výměně názorů na aktuální témata, ale také setkání samotném, sdílení novinek a nápadů, výměně kontaktů a navazování spolupráce.

Restaurant Day

Tento pouliční festival jídla má za cíl nejen rozšířit nabídku pokrmů, které můžete ve městě ochutnat, ale také podpořit kreativitu lidí, dát jim možnost se ukázat s tím, co umí uvařit či upéct. Akce je milým sousedským setkáním, kde lidé sdílejí recepty, ale i kontakty - což má vliv na rozvoj spolupráce a rozvoj nových podnikatelských nápadů v oblasti gastronomie.

Vzdělávání

Snažíme se rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit ve městě, zejména takových, které vedou k samostatnosti a udržitelnosti regionu, zapojení talentovaných obyvatel, rozvoji řemesel. V roce 2017 jsme pořádali kurzy pletení pomlázek, plstění vlny, výroby vlastnoručně šitých barefoot mokasín nebo dárkových tašek z papíru či recyklovaných materiálů.

Kultivace městského prostoru

Zajímáme se o to, aby Jeseník byl příjemnějším místem pro život. V roce 2017 jsme spoluorganizovali výsadbu nové třešňové aleje v Jeseníku. Od  2018 oživujeme letní divadlo ve Smetanových sadech a tím upozorňujeme na nutnost jeho rekonstrukce.