Hloubení jam

Hloubení jam

Hloubení jam se uskutečnilo v sobotu 4. 11. 2017. Zúčastnili tito lidé, kterým patří velký DÍK! Přinesli si své nářadí a dobrou náladu, počasí přálo a práce byla brzy hotova.

Zapojili se:

ZŠ Fučíkova, SVČ Duha, Ebereshe, z. s., MAS Vincenze Priessnitze, skupina němčinářů JŠ INTERLINGUA, zaměstnanci Odboru životního prostředí MÚ Jeseník, Matěj Holub a Monika Holubová, Nika Liberdová s dětmi, Jaromír Knotek, Petr Weiser, Mirek Minařík s Hankou, Tomáš Petr, Silvie Siatková, Diana Kubíčková, Marcela Vaňková s rodinou, Vladimír Pokorný, Alena Řehová, Marcel Šos, Jiří Jelínek, Filip Kania, Markéta Turková, Martina Seidlerová, Matěj Podhola, Sedláčkovi, Víchovi, Jasmínka Fousová a její rodina, rodina Ambrozy.

Nová třešňová alej iniciativou občanů, kteří chtějí oživit své město a okrášlit ho. Byla zasazena občany samotnými a záleží jen na nás všech, jak se aleji bude dařit v budoucnu a jestli celá lokalita bude vzkvétat!