Sázení třešňové aleje

Sázení třešňové aleje

Alej jsme společně vysadili v sobotu 11. 11. 2017 v 11 h

Přišlo pomoci spousta lidí - děkujeme všem! Sazenic ze sbírky bylo zakoupeno 50, ale další 3 stromy si lidé přinesli sami! Máme tedy 53 stromků.

Patronátu nad stromy se ujali jednotlivci nebo týmy, které jsou uvedeny níže. Pomoci sázet však přišlo také spousta dalších lidí, kteří nejsou vyjmenovaní. Ti zasadili stromy za patrony, kteří nemohli přijít a pomáhali ostatním sázet stromky. Lidé také podepsali oznámení městu, ve kterém se zavázali starat se o alej i lokalitu a vyzvali město k pomoci s touto péčí.

Pan arborista nejprve všem vysvětlil postup a potom se začalo pracovat na výsadbě. Nejdřív se do týden odvětrané jámy dalo pletivo, které bude stromek chránit před okusem hldavci. Potom se smíchala zemina s kompostem od Technických služeb Jeseník. Ta se dala pod kořeny a do jámy kolem nich. Navrch se nasypal mulč proti plevelu, který také poskyly TSJ, a. s. Kolem stromky se nabily 3 kůly a na ně se přišroubovaly příčníky - vytvořila se opora pro strom, ke které se strom přivázal třemi popruhy. Kolem stromku se nakonec dalo pletivo jako ochrana proti okusu zvířaty.

Zasazené odrůdy: Hedelfingerská, Dönnisenova, Troprichterova, Schneiderova, Burlat.

Počasí bylo krásné, výhled na okolní hory od aleje byl nádherný. Lidé se mezi jednotlivými fázemi chodili občerstvovat - bylo pro ně připraveno pohoštění, které věnovali jak samotní lidé, tak firmy Ennea café, Selská pekárna, SŠ Gastronomie a farmářství a FIT Úsovsko. Opékali se také špekáčky a pila se třešňovice a griotka.

Kolem 15 h odpoledne bylo vše hotovo! Děkujeme všem za chuť zapojit se do výsadby nové třešňové aleje v Jeseníku! Doufáme, že se stromům bude dařit a my z nich budeme mít radost i užitek.

Patroni stromů:

 1. Město Jeseník
 2. Arnika - Centrum pro podporu občanů
 3. ZŠ a MŠ při Priessnitzových lázních
 4. ZŠ Jeseník
 5. ZŠ Jeseník
 6. SVČ Duha Jeseník
 7. TJ JISKRA JESENÍK oddíl saní
 8. Dětský domov Jeseník
 9. Dětský domov Jeseník
 10. ZŠ Fučíkova Jeseník
 11. Vilém Kohut
 12. Mirka Kalinová cedulka "občané z České republiky"
 13. Jakub Točoň
 14. Jakub Točoň
 15. Jesenická nemocnice a.s.- prim. MUDr. J. Chrastinová
 16. Monika Holubová
 17. Matěj Holub
 18. Petr Weiser
 19. Kristýna Weiserová
 20. Marie Malinková
 21. Sofie Malinková
 22. Roman Šťastník
 23. Adam Šťastník a Lucie Liepoldová
 24. Steigerovi
 25. Motoklub
 26. Motoklub
 27. Rodina Adama Kalouse
 28. Alena Řehová
 29. Marcel Šos
 30. PharmDr. Rodan Hojgr - NATURFYT-BIO s.r.o.
 31. Jiří Jelínek
 32. Ivana Jelínková
 33. Hanička Jelínková
 34. Markéta Turková a Filip Kania
 35. Martina Seidlerová a Matěj Podhola
 36. Sedláčkovi
 37. ZeMě.StrOM
 38. Jasmínka a její rodina
 39. Eberesche, z. s.
 40. MAS Vincence Priessnitze
 41. Rodina Ambrozy
 42. Veronika Ambrozyová a Jirka Hájek
 43. Skupina Kirschbaum: Jana Červená, Eva Jedličková, Marta Kosinková, Ivana Tomasová
 44. Červinkovi
 45. Jaroschek-Kling (DE) - bývalí obyvatelé zaniklých statků Víra, Láska Naděje.
 46. Ing. Petr Mudra
 47. Václav Němec + Odbor životního prostředí
 48. Odbor životního prostředí
 49. Odbor životního prostředí
 50. Odbor životního prostředí
 51. Martin Šejda
 52. Lukáš, Vojtěch a Hana Pojmonovi
 53. Rodina Holeňova