Třešňová alej

Třešňová alej

Máme novou alej!

Máme velkou radost, že se nám podařilo vysadit novou alej v Jeseníku! Vede od Muzikantské stezky k prameni Edita. 53 jam, 53 stromků, 53 patronů, 159 opěrných kůlů, cca 159 hloubilů a sázečů z řad dobrovolníků, bohaté občerstvení a dobrá nálada! Město Jeseník poskytlo pozemky, do sbírky na alej přispěli lidé a firmy z Jesenicka i celé republiky, s výsadbou pomohly místní firmy, organizace, školy, spolky, rodiny i jednotlivci.

Vysazením ale náš úkol nekončí. O stromky je třeba dále pečovat, např. vyžínat kolem nich trávu, ořezat je a zalévat. Také alejí by měla vést cestička, na které by měly být lavičky. Proto patroni i sázející podepsali oznámení, ve kterém si kladou za cíl o alej dále pečovat a žádají o pomoc při zajištění následné péče Město Jeseník.

Hlavními organizátory byly spolky Arnika, oddíl sání TJ Jiskra, Sudetikus, Ebereshe a pí. Mikulínová za Odbor majetku MÚ Jeseník. Celá alej by nenevyrostla bez vstřícné odezvy a podpory místostarostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové.

Zprávy na webu organizace Arnika:

Fotogalerie - sázení aleje.

Fotografie
Třešňová alej
Třešňová alej
Třešňová alej
Třešňová alej
2. Slavnost třešní

2. Slavnost třešní

2. Slavnost v třešňové aleji, kterou jsme společnými silami vysadili v listopadu 2017. Sraz: 10:00 u Muzikantské stezky Program: - workshop péče o peckoviny s panem Kohutem (Český zahrádkářský svaz Jeseník) - společná údržba aleje - povídání o historii lokality s ředitelkou archívu SoKA Jeseník paní Bohumilou Tinzovou - informace o plánované revitalizaci Muzika ... (více)

1. Slavnost třešní

1. Slavnost třešní

Sousedská slavnost v třešňové aleji, která byla společnými silami vysazena v listopadu 2017. Program: - společná údržba aleje - piknik - přineste něco na společný stůl - opékání špekáčků - diskuze nad rozvojem aleje (lavičky?) a plánování kosení trávy - básně Oty Ševčíka - hudba, zpěv a tanec :-) Aktuální stav a novinky: * Půda u aleje je v téo chvíli dos ... (více)

Sázení třešňové aleje

Sázení třešňové aleje

Alej jsme společně vysadili v sobotu 11. 11. 2017 v 11 h Přišlo pomoci spousta lidí - děkujeme všem! Sazenic ze sbírky bylo zakoupeno 50, ale další 3 stromy si lidé přinesli sami! Máme tedy 53 stromků. Patronátu nad stromy se ujali jednotlivci nebo týmy, které jsou uvedeny níže. Pomoci sázet však přišlo také spousta dalších lidí, kteří nejsou vyjmenovaní. Ti zasadili stromy za patrony, kt ... (více)

Hloubení jam

Hloubení jam

Hloubení jam se uskutečnilo v sobotu 4. 11. 2017. Zúčastnili tito lidé, kterým patří velký DÍK! Přinesli si své nářadí a dobrou náladu, počasí přálo a práce byla brzy hotova. Zapojili se: ZŠ Fučíkova, SVČ Duha, Ebereshe, z. s., MAS Vincenze Priessnitze, skupina němčinářů JŠ INTERLINGUA, zaměstnanci Odboru životního prostředí MÚ Jeseník, Matěj Holub a Monika Holubová, Nika Liberdová s dětmi, Jar ... (více)

Nová alej u Jeseníku může vzniknout pouze s Vaší pomocí!

Nová alej u Jeseníku může vzniknout pouze s Vaší pomocí!

Blížící se akce pro návrat aleje do naší krajiny. Stejně jako v předešlých letech se organizace Arnika i letos rozhodla oživit stromy jednu z cest. Tentokrát bude v Jeseníku. Třešňové stromořadí vysadíme už za pár týdnů poblíž Priessnitzových lázní. Alej bude lemovat cestu k Editinu prameni. Arnika spolupracuje s Městem Jeseník na získání potřebných povolení od 2 majitelů pozemk ... (více)