Podpořte nás

Spolek Sudetikus je dobrovolným sdružením obyvatel Jesenicka s cílem rozvíjet město, potažmo region Jesenicka prostřednictvím podpory lokálních potravin, kulturního, společenského a environmentálního rozvoje. Naše činnost je na dobrovolné bázi.

Základem existence a práce spolku Sudetikus jsou příspěvky členů, platby za pronájem stánků a podpora ode všech, komu záleží na Jeseníku - možnosti nakupovat čerstvé lokální potraviny a vracet peníze zpět do regionu a komunitě lidí, kteří spolu tráví volný čas, učí se od sebe navzájem a podporují se. Přidejte se také!

Vybavení pro akce a hudební a kulturní produkce je nákladné a částky nepokryjeme z členských příspěvků a pronájmu stánků. Bez Vaší podpory se proto neobejdeme. Proto předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou nás v naší činnosti podpořit: Jako dobrovolníci, půjčením vybavení pro akce, jako spolupracovníci a partneři a jako dárci.

Finanční příspěvky k podpoře činnosti spolku Sudetikus můžete zasílat na transparentní účet veřejné sbírky 115-9519430227/0100, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního symbolu. Variabilní symbol označuje účel platby:

15 - příspěvky na činnost spolku Sudetikus
22 - příspěvky na trhové slavnosti
33 - příspěvky na farmářské trhy
44 - příspěvky na opravu letního divadla v Jeseníku

Ke všem příspěvkům od 500 Kč (včetně) zašleme dárci potvrzení o přijetí daru. K vystavení tohoto dokladu potřebujeme znát adresu dárce, a pokud daruje peníze firma, potřebujeme její název, sídlo, IČO a DIČ. Napište tyto údaje do zprávy pro příjemce nebo je pošlete na e-mail spolek@sudetikus.cz.

Potvrzení vystavujeme až po obdržení daru, protože na něm uvádíme číslo účetního dokladu, na kterém je příjem daru zaznamenán. Na vyžádání, i před obdržením daru, můžeme připravit i darovací smlouvu, kterou podepisují obě zúčastněné strany. Na potvrzení či darovací smlouvě musí být specifikovaný účel daru, který je v souladu s platnými stanovami a účetními pravidly.

Darovanou částku až do výše 10 % lze odečíst od základu daně z příjmu v daňovém přiznání. V tom případě je nutné k přiznání přiložit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu spolu s dokladem o provedení platby (výpis z účtu, odkud byl dar odeslaný nebo příjmový doklad vystavený při předání daru v hotovosti).

Trvalý příkaz

Zřízení trvalého příkazu je jednoduchou formou podpory, jejíž výše záleží výhradně na možnostech dárce. I 20 nebo 50 Kč, zasílají-li je měsíčně stovky přispěvatelů, představuje pro organizaci významný přínos. Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej ve prospěch účtu 115-9519430227/0100, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního symbolu. Pokud darovaná částka přesáhne 1 000 Kč za rok, na začátku dalšího kalendářního roku automaticky zašleme potvrzení o přijetí daru. Pokud částka za rok nepřesáhne 1 000 Kč, vystavíme potvrzení na požádání.

Organizátoři Jesenických trhů budou vděční za Vaši finanční podporu v jakékoliv výši. 

Předem Vám moc děkujeme, že jste součástí týmu lidí tvořících Jesenické trhy a další aktivity a usilujících o kvalitnější a příjemnější život v Jeseníku.