Naši partneři a firemní dárci

Staňte se naším partnerem nebo dárcem!

Naše činnost by nebyla ve stávající míře možná bez podpory našich partnerů a dárců. Moc všem z nich děkujeme!

Jsou jimi:

Město Jeseník

Město Jeseník

Olomoucký kraj 

Olomoucký kraj

Nadace Via v programu Živá komunita s podporou nadace Jablotron, Net4Gas a daru manželů Dvořákových.

Nadace Via v programu Živá komunitaNadace JablotronNet for Gas

Naturfyt - Bio s.r.o.

Klimatis Zlín, spol. s.r.o.

Klimatis Zlín, spol. s.r.o.

Woox Jeseník

Woox Jeseník

Kudy z nudy

Jeseníky.cz jsou informačním portálem, který provozuje Sdružení cestovního ruchu (J-SCR). Usilují o dobré jméno a rozvoj kvality služeb cestovního ruchu v oblasti turistické destinace Jeseníků a o zvyšování schopnosti přijímat domácí a zahraniční turisty na odpovídající mezinárodní úrovni.