Jaký byl rok 2020 pro spolek Sudetikus?

Jaký byl rok 2020 pro spolek Sudetikus?

22.12.2020
Letošek nebyl jednoduchý pro nikoho. Našimi aktivitami jsme se snažili přispět svým dílem k tomu, aby byla ve společnosti lepší nálada a lidé měli pocit vzájemnosti, podpory a smysluplného rozvoje.
Uspořádali jsme 20 akcí, další jsme připravovali, ale museli zrušit.

Konalo se 7 Jesenických farmářských trhů, kterých se celkem zúčastnilo 230 stánků a 71 prodejců. Plánovali jsme 2 slavnosti, Velikonoční a Dýňovou, které byly připraveny, ale pár dní před realizací zrušeny kvůli vládním nařízením ohledně koronaviru. Z Dýňové slavnosti zůstaly jen soutěže o nejhezčí vyřezávanou dýni a největší dýni regionu, které proběhly online.

Uspořádali jsme 3 Restaurant Days, přičemž letní festival pop-up restaurací proběhl ve spolupráci s MKZ Jeseník a Tančírnou v Račím údolí, a proto k domácím dobrotám zazněla také cimbálovka a vyráběly se lampióny.

Připravili jsme 3 festivaly, které měly proběhnout na letním divadle ve Smetanových sadech: Vítání léta, Multikulturní Jesenicko a Beats in Park ve spolupráci s Techno Concept. Kvůli špatnému počasí se dva z nich konaly v náhradních prostorách. Vítání léta proběhlo v Katovně a z festivalu Beats in Park se na letním divadle uskutečnil jen Restaurant Day a taneční workshop, zbytek akce proběhl v klubu El Chorro.

Uspořádali jsme diskuzi s hosty pro studenty gymnázia. Téma bylo Komunální politika a občanské zapojení a toto setkání studentů a mladých politiků podpořila Nadace Via.

Rada studentů Jeseník se letos kvůli pandemii covid-19 konala jen jedenkrát a diskutovalo se o využití Našeho domu (bývalé knihovny) a programu YesMajálesu.

Před zavřením kaváren stihli uspořádat 2 diskuzní Ranní kluby, které se tematicky věnovaly péči o handicapované děti na Jesenicku a budoucnosti jesenického kina. S vedoucím kina jsme pak úspěšně spolupracovali na dalších akcích, například na blešáku v kině, filmovém kvízu, nebo Dni architektury. Ten jsme uspořádali na začátku října pod záštitou spolku Kruh, z. s. a věnoval se vlivu veřejného prostoru na kvalitu života a historii a budoucnosti náměstí Svobody.

V období karantény jsme šli čistit řeku Bělou, náplavku a potůček v rokli nad Tindalovým pramenem v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Také jsme byli místním organizátorem celorepublikové akce Výstava na stromech a na náměstí Svobody jsme umístily fotografie na téma Práce (bez) budoucnosti. Dále jsme pomáhali jsme opravovat letní divadlo panu Pospíšilovi, uklízeli knihobudku u tenisových kurtů a opečovali s ostatními patrony stromů třešňovou alej u Muzikantské stezky. Na podzim jsme pomohli zasadit nový ovocný sad spolku Silezika.

Jaké máme plány pro rok 2021?

V příštím roce budou pro hromadné akce pravděpodobně stále platit omezení. Plánujeme, že Jesenické farmářské trhy budou pokračovat pravidelně každý 3. pátek v měsíci spolu s tvořivou dílnou, hernou a hudebním doprovodem, pokud to bude možné. Plánujeme také Restaurant Days, a to zejména v letních měsících, stejně jako festival Multikulturní Jesenicko. Určitě se postaráme o třešňovou alej a nový sad. Pomůžeme vyčistit náplavku po zimě a dokončit opravy letního divadla. V příštím roce náš spolek oslaví 5 let existence, a tak přemýšlíme o organizaci multižánrového festivalu, který by měl oživit různá místa v Jeseníku, včetně třešňové aleje a náplavky, a měl by se konat v září. Doufáme, že bude opět možné uspořádat oblíbenou Dýňovou slavnost na podzim. Těšíme se, že se na některé z akcí setkáme!

Děkujeme Vám!

Vážíme si spolupráce se všemi, kteří pomohli letošní akce uskutečnit, a chtěli bychom jim touto cestou poděkovat. Milí partneři, dárci, dobrovolníci, vystupující, lektoři, prodejci, kuchaři i návštěvníci – děkujeme za vaše sympatie, důvěru a energii. Vážíme si vás všech a přejeme vám krásné svátky a zdravý, šťastný a úspěšný rok 2021.