Tržní řád

Zpracovaly Mgr. Martina Seidlerová a Mgr. Lenka Sedláčková

Platný k 31.8.2017

 1. Jesenické trhy jsou potravinové trhy, doplněné nepotravinovým zbožím a doprovodným programem, které se konají ve stanovených termínech od dubna do října na Masarykově náměstí v Jeseníku.
 2. Trhové slavnosti jsou řemeslné slavnosti s doprovodným programem, s prodejem potravinového zboží a občerstvení. Konají se ve stejné období jako Jesenické trhy.
 3. Pořadatelem trhu je zapsaný spolek Sudetikus, z. s. ve spolupráci s Olomouckým krajem, Městem Jeseník, Městskými kulturními zařízeními Jeseník a Technickými službami Jeseník.
 4. Jesenické trhy se řídí tržním řádem Města Jeseník.
 5. Trhy se zaměřují přednostně na regionální produkty, jako jsou především:
  1. ovoce, zelenina a bylinky
  2. mléčné výrobky
  3. maso, uzeniny, ryby
  4. pekařské a cukrářské výrobky
  5. sazeničky, květiny a keře
  6. med, marmelády, mošty a sirupy
  7. pivo, víno, destiláty
  8. regionální speciality
  9. rukodělné výrobky
  10. potraviny pro zdravý životní styl, ekologické a Fair trade výrobky.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej produktů, které se zaměřením trhu souvisí a nepopírají ho, případně nevhodné produkty nebo jejich část z prodeje vyloučit.
 7. Pořadatel neupřednostňuje prodejce a negarantuje výlučnost určitého sortimentu na jednotlivých trzích. Prodejce se rozhoduje podat přihlášku na konkrétní trhy po vlastním uvážení a po seznámení se s aktuálním seznamem přihlášených prodejců a jejich sortimentu, který najde pro farmářské trhy zde a pro slavnosti zde.
 8. Způsob prodeje:
  1. Každý prodejce se přihlašuje k prodeji vyplněním a zasláním přihlášky přes formulář na webu nebo přes formulář na serveru Webtržiště.cz.
  2. Platba za stánek/místo probíhá v hotovosti na místě nebo na účet č. 115-1921640277/0100  nejméně 5 dnů předem, do informace pro příjemce napište svoje jméno. Na účet si lze předplatit i více termínu najednou (do textu pro příjemce je nutno pro uvést číslo pro identifikaci plateb a předplacené termíny).
  3. Na trh se lze hlásit nejpozději do 5 dnů před konáním - kapacita míst na náměstí je omezena, je možné, že pokud pošlete přihlášku později, už pro Vás nebude místo.
  4. Odhlásit se lze emailem nebo telefonicky nejméně 5 dnů před konáním trhu. Pokud již prodejce zaplatit cenu za prodejní místo/stánek bude mu tato částka vrácena. V případě nedodržení stanovené lhůty propadá částka ve prospěch pořadatele trhů.
  5. Pokud se prodejce bez omluvy nedostaví na daný trh nebo slavnost, má organizátor právo ho vyloučit z účasti na všech následujících akcích.
  6. Prodejce má od pořadatele na trhu pronajatý stánek, případně může po dohodě s pořadatelem využít vlastní stánek, prodejce je v tomto případě povinen vlastní stánek složit, rozložit a odvézt ho ve vlastní režii.
  7. Prodejce je povinen obsadit prodejní místo/stánek, který mu byl přidělen, minimálně 30 minut před zahájením trhů.
  8. Prodejce je povinen setrvat na prodejním místě do konce doby, ve ketré se trhy pořádají. Pokud zboží vyprodá dříve, nebo v případě výjimečných skutečností, které prodejce nutí odejít dříve, je prodejce povinen tyto skutečnosti hlásit organizátorovi trhů.
  9. Prodejce je povinen pronajatý stánek nebo prodejní místo udržovat čisté a poskončení prodeje omýt a očistit prodejní plochy. Přístup k vodě je přímo u sloupku na náměstí nebo v přízemí radnice. 
  10. Prodejce je  povinen odpady ukládat do sběrné nádoby k tomu určené a třídit plastový odpad do speciální nádoby.
  11. V případě zájmu zajistí pořadatel připojení ke zdroji elektrické energie za poplatek 50 Kč.
  12. Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno identifikačními údaji prodávajícího (u prodávajícího bez živnostenského oprávnění není nutností). 
  13. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Na pokyn pořadatele nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně prokázat své pověření. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR.
  14. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o zemědělství,  potravinách a související hygienické a veterinární předpisy.
  15. Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou, musí být vyloženo ve stánku esteticky, a pokud bude umístěno u stánku, nesmí přijít do kontaktu se zemí.
  16. Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí. Prodejní stánek/místo je prodejce povinen po skončení trhu předat pořadateli v takovém stavu, v jakém jej převzal.
  17. Prodejce má přístup k teplé a studené vodě v přízemí radnice v místnostech toalet. Pokud by byla místnost uzamčena, nechť se prodejce informuje u pořadatele trhů. WC pro prodejce je na tamtéž místě.
  18. Parkovat nelze za prodejním stánkem na cestě, průjezd náměstím musí zůstat volný. Parkovat nelze ani v prostoru náměstí.
  19. Parkování je možno přímo na náměstí - v pracovních dnech za poplatek. Parkování zdarma je k dispozici na žlutě označených plochách na následujícím obrázku, nebo na odkazu https://mapy.cz/s/1RDle. Další dotazy rádi zodpoví pořadatelé.Parkování pro prodejce

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za respektování našeho tržního řádu a těšíme se na spolupráci s Vámi!

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory. Kontaktními osobami pro konání Jesenických trhů jsou Martina Seidlerová, 704 143 003 a Lenka Sedláčková, 731 189 322 (t.č. na mateřské dovolené).