Třešňová alej Jeseník

1. Slavnost třešní

sobota 5. 5. 2018, 11 - 15 h.

Sousedská slavnost v třešňové aleji, která byla společnými silami vysazena v listopadu 2017.

Program:
- společná údržba aleje
- piknik - přineste něco na společný stůl
- opékání špekáčků
- diskuze nad rozvojem aleje (lavičky?) a plánování kosení trávy
- básně Oty Ševčíka
- hudba, zpěv a tanec :-)

Aktuální stav a novinky:
* Půda u aleje je v téo chvíli dostatečně vlhká, není třeba zalévat
* Výchovný řez se u peckovin provádí těsně před vykvetením - pan Kohut (Český zahradkářský svaz Jeseník) ho provede v týdnu od 16.4.2018 - je možné mu asistovat a přiučit se, jak se to dělá - informace o datu/čase akce budou zveřejněny 16.4.2018
* První seč provedou TSJ, a.s. na konci června
* Druhá seč (konec srpna) bude provedena patrony stromů a dalšími dobrovolníky formou folklórního kosení, po domluvě s ZD Jeseník (sladění termínu sečení louky pod alejí + kosení, aby ZD odvezlo posečenou trávu)
* V případě velmi suchého léta je třeba aktivizovat patrony stromů a zajistit zalévání.
Dotazy a komentáře:
spolek@sudetikus.cz

Máme novou alej!

Máme velkou radost, že se nám podařilo vysadit novou alej v Jeseníku! Vede od Muzikantské stezky k prameni Edita. 53 jam, 53 stromků, 53 patronů, 159 opěrných kůlů, cca 159 hloubilů a sázečů z řad dobrovolníků, bohaté občerstvení a dobrá nálada! Město Jeseník poskytlo pozemky, do sbírky na alej přispěli lidé a firmy z Jesenicka i celé republiky, s výsadbou pomohly místní firmy, organizace, školy, spolky, rodiny i jednotlivci.

Vysazením ale náš úkol nekončí. O stromky je třeba dále pečovat, např. vyžínat kolem nich trávu, ořezat je a zalévat. Také alejí by měla vést cestička, na které by měly být lavičky. Proto patroni i sázející podepsali oznámení, ve kterém si kladou za cíl o alej dále pečovat a žádají o pomoc při zajištění následné péče Město Jeseník.

Hlavními organizátory byly spolky Arnika, oddíl sání TJ Jiskra, Sudetikus, Ebereshe a pí. Mikulínová za Odbor majetku MÚ Jeseník. Celá alej by nenevyrostla bez vstřícné odezvy a podpory místostarostky Jeseníku Zdeňky Blišťanové.

Fotografie

Text oznámení je ke stažení tady v pravém sloupci. Dále tam naleznete průvodní zprávu, typy odrůd a tabulku se jmény patronů a odrůdami.

Tisková zpráva, kterou vydala Arnika, je tady.

Jesenický týdeník - zpráva

Sázení třešňové aleje

Alej jsme společně vysadili v sobotu 11. 11. 2017 v 11 h!

Přišlo pomoci spousta lidí - děkujeme všem! Sazenic ze sbírky bylo zakoupeno 50, ale další 3 stromy si lidé přinesly sami! Máme tedy 53 stromků.

Patronátu nad stromy se ujali jednotlivci nebo týmy, které jsou uvedeny níže. Pomoci sázet však přišlo také spousta dalších lidí, kteří nejsou vyjmenovaní. Ti zasadili stromy za patrony, kteří nemohli přijít a pomáhali ostatním sázet stromky. Lidé také podepsali oznámení městu, ve kterém se zavázali starat se o alej i lokalitu a vyzvali město k pomoci s touto péčí.

Pan arborista nejprve všem vysvětlil postup a potom se začalo pracovat na výsadbě. Nejdřív se do týden odvětrané jámy dalo pletivo, které bude stromek chránit před okusem hldavci. Potom se smíchala zemina s kompostem od Technických služeb Jeseník. Ta se dala pod kořeny a do jámy kolem nich. Navrch se nasypal mulč proti plevelu, který také poskyly TSJ, a. s. Kolem stromky se nabily 3 kůly a na ně se přišroubovaly příčníky - vytvořila se opora pro strom, ke které se strom přivázal třemi popruhy. Kolem stromku se nakonec dalo pletivo jako ochrana proti okusu zvířaty.

Zasazené odrůdy: Hedelfingerská, Dönnisenova, Troprichterova, Schneiderova, Burlat.

Počasí bylo krásné, výhled na okolní hory od aleje byl nádherný. Lidé se mezi jednotlivými fázemi chodili občerstvovat - bylo pro ně připraveno pohoštění, které věnovali jak samotní lidé, tak firmy Ennea café, Selská pekárna, SŠ Gastronomie a farmářství a FIT Úsovsko. Opékali se také špekáčky a pila se třešňovice a griotka.

Kolem 15 h odpoledne bylo vše hotovo! Děkujeme všem za chuť zapojit se do výsadby nové třešňové aleje v Jeseníku! Doufáme, že se stromům bude dařit a my z nich budeme mít radost i užitek.

Patroni stromů:

 1. Město Jeseník
 2. Arnika - Centrum pro podporu občanů
 3. ZŠ a MŠ při Priessnitzových lázních
 4. ZŠ Jeseník
 5. ZŠ Jeseník
 6. SVČ Duha Jeseník
 7. TJ JISKRA JESENÍK oddíl saní
 8. Dětský domov Jeseník
 9. Dětský domov Jeseník
 10. ZŠ Fučíkova Jeseník
 11. Vilém Kohut
 12. Mirka Kalinová cedulka "občané z České republiky"
 13. Jakub Točoň
 14. Jakub Točoň
 15. Jesenická nemocnice a.s.- prim. MUDr. J. Chrastinová
 16. Monika Holubová
 17. Matěj Holub
 18. Petr Weiser
 19. Kristýna Weiserová
 20. Marie Malinková
 21. Sofie Malinková
 22. Roman Šťastník
 23. Adam Šťastník a Lucie Liepoldová
 24. Steigerovi
 25. Motoklub
 26. Motoklub
 27. Rodina Adama Kalouse
 28. Alena Řehová
 29. Marcel Šos
 30. PharmDr. Rodan Hojgr - NATURFYT-BIO s.r.o.
 31. Jiří Jelínek
 32. Ivana Jelínková
 33. Hanička Jelínková
 34. Markéta Turková a Filip Kania
 35. Martina Seidlerová a Matěj Podhola
 36. Sedláčkovi
 37. ZeMě.StrOM
 38. Jasmínka a její rodina
 39. Eberesche, z. s.
 40. MAS Vincence Priessnitze
 41. Rodina Ambrozy
 42. Veronika Ambrozyová a Jirka Hájek
 43. Skupina Kirschbaum: Jana Červená, Eva Jedličková, Marta Kosinková, Ivana Tomasová
 44. Červinkovi
 45. Jaroschek-Kling (DE) - bývalí obyvatelé zaniklých statků Víra, Láska Naděje.
 46. Ing. Petr Mudra
 47. Václav Němec + Odbor životního prostředí
 48. Odbor životního prostředí
 49. Odbor životního prostředí
 50. Odbor životního prostředí
 51. Martin Šejda
 52. Lukáš, Vojtěch a Hana Pojmonovi
 53. Rodina Holeňova

Hloubení jam

Hloubení jam se uskutečnilo v sobotu 4. 11. 2017. Zúčastnili tito lidé, kterým patří velký DÍK! Přinesli si své nářadí a dobrou náladu, počasí přálo a práce byla brzy hotova.

Zapojili se:

ZŠ Fučíkova, SVČ Duha, Ebereshe, z. s., MAS Vincenze Priessnitze, skupina němčinářů JŠ INTERLINGUA, zaměstnanci Odboru životního prostředí MÚ Jeseník, Matěj Holub a Monika Holubová, Nika Liberdová s dětmi, Jaromír Knotek, Petr Weiser, Mirek Minařík s Hankou, Tomáš Petr, Silvie Siatková, Diana Kubíčková, Marcela Vaňková s rodinou, Vladimír Pokorný, Alena Řehová, Marcel Šos, Jiří Jelínek, Filip Kania, Markéta Turková, Martina Seidlerová, Matěj Podhola, Sedláčkovi, Víchovi, Jasmínka Fousová a její rodina, rodina Ambrozy.

Nová třešňová alej iniciativou občanů, kteří chtějí oživit své město a okrášlit ho. Byla zasazena občany samotnými a záleží jen na nás všech, jak se aleji bude dařit v budoucnu a jestli celá lokalita bude vzkvétat!

Text výzvy občanům - před vysazením

září 2017

Nová alej u Jeseníku může vzniknout pouze s Vaší pomocí!

Blížící se akce pro návrat aleje do naší krajiny. Stejně jako v předešlých letech se organizace Arnika i letos rozhodla oživit stromy jednu z cest. Tentokrát bude v Jeseníku. Třešňové stromořadí vysadíme už za pár týdnů poblíž Priessnitzových lázní. Alej bude lemovat cestu k Editinu prameni.

Arnika spolupracuje s Městem Jeseník na získání potřebných povolení od 2 majitelů pozemků, povolení od provozovatele plynovodu a povolení sadit v ochranném vodovodním pásmu. Město Jeseník také zajistí posečení terénu, zajištění pracovních nástrojů a následnou péči o alej v budoucnosti - ve spolupráci s Technickými službami Jeseník, a s.

Na sazenice, opěrné kůly a ochranu proti okusu je pořádána veřejná sbírka. Sadit pomohou dobrovolníci z řad místních firem, příspěvkových organizací, spolků i veřejnosti.

Stromořadí se stane místem letních třešňových slavností, cílem vycházek jesenických občanů i lázeňských hostů a dost možná i oblíbenou alejí zamilovaných párů.

Jámy na sazenice budeme kopat v sobotu 4. 11. 2017. Alej vysadíme v sobotu 11. listopadu. Pro všechny bude připraveno drobné pohoštění, pokud můžete, přineste také něco na společný piknik!

Pomozte nám, prosím. Podpořte výsadbu nové aleje >>>

Darujte platební kartou nebo převodem na účet 260 008 2184 / 2010.

•             370 korun - kůly na ochranu jedné sazenice před zimními větry

•             600 korun - kvalitní třešňová sazenice

•             2017 korun - volba toho, kdo se chce stát patronem stromu v nové aleji

Částky jsou přibližné. Přispějte dnes prosím darem podle svých možností a v listopadu přijďte sázet stromky s námi. Předem děkujeme za Váš příspěvek i za Vaši pomoc při hloubění jam a sázení!

Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy, která sazení aleje organizuje, řekla: "Já osobně se moc těším na sázení aleje i na to, až se na jaře stromky zazelenají stejně jako v alejích, které jsme vysadili v minulých letech a až na nich za pár let začnou dozrávat sladké třešně. Akce je součástí dlouhodobé kampaně "Zachraňme stromy". Spolu s Vámi opět upozorníme na nutnost ochrany a obnovy alejí v ČR."

Kontakt na občanský spolek Arnika: Arnika, o.s., Dělnická 13, Praha 7, arnika@arnika.org, 774 406 825

Informace ohledně výsadby aleje v Jeseníku:
Martina Seidlerová, Sudetikus, z.s., jesenicketrhy@gmail.com, mobil: 704 143 003.