Jesenické trhy

Jesenické trhy


farmářské trhy - veřejná platforma - trhové slavnosti

Jesenickté trhy - to jsou farmářské trhy a slavnosti, které se konají především na centrálním jesenickém náměstí, ale také na jiných místech ve městě.

Filosofie Jesenických trhů

Jesenické trhy jsou prostorem „místních pro místní“, kde jeseničtí i lidé z okolí mohou prodat, koupit nebo vyměnit, co sami vypěstují nebo vyrobí. Zapojit se mohou zavedení i začínající místní výrobci, pěstitelé a farmáři, anebo kdokoliv, kdo zrovna má něco z vlastního dvora nebo dílny na prodej. 

Jejich cílem je podporovat ekologicky šetrné zemědělství, tradiční i nová řemesla a rozvíjet místní ekonomiku.

Jesenické trhy oživují veřejný prostor a obohacují společenský život ve městě. V rámci doprovodného programu mohou místní lidé využít „veřejné platformy“ a představit své hudební, divadelní, taneční, sportovní či jiné aktivity a projekty.

Jesenické trhy jsou naše - záleží na nás všech, jak budou vypadat. Zapojte se také - neváhejte kontaktovat Martinu nebo Lenku ze spolku Sudetikus, z.s., který je otevřený všem podnětům.