Datum28.05.2019

Zveme všechny na Ranní klub, kde budeme diskutovat na téma "Budoucnost lesů na Jesenicku".
Kdy? Středa 5.června 2019, 10 - 13h
Kde? Zdravá kavárna v Jeseníku (Vodní ulice 227/7, naproti ZUŠ Březinova)
Cílem je informovat veřejnost o současné situaci, důsledcích a vyhlídkách do budoucna. Ze setkání bude pořizován zápis pro ty, kteří se nemohli zúčastnit. Zaměříme se zejména na otázky:
Kůrovec – jaké jsou příčiny jeho rozsáhlého šíření? Jak lze proti tomu bojovat? Zasahovat nebo nezasahovat? Kůrovec jako příležitost - dojde k obnově lesa v přirozenější, udržitelnější podobě?
Jakou roli hraje, zda je les v CHKO? Jaké má CHKO pravomoci?
Jaké jsou legislativní povinnosti pro vlastníka/správce lesa?
Je potřeba změnit hospodaření (např. holoseč vs. jednotlivé kácení)? Je potřeba legislativních změn pro lesní hospodaření?
Jaká jsou doporučení/způsoby pro efektivní obnovu kalamitních ploch? Co sázet místo smrků? Jak více využít přirozených procesů?
Jak se občané mohou zapojit do sadby (viz akce na Rejvíze, Bruntál)?

Samozřejmě prostor bude i na vaše dotazy, sdílení zkušeností, kontaktů a pozvánek na další akce.

Co je Ranní klub?
Je to prostor pro každého, kdo chce diskutovat nad lokálními problémy nebo jen naslouchat u šálku dobré kávy nebo čaje. Ranní klub je diskuzní setkání lidí, které zajímá rozvoj Jeseníku a chtějí svým dílem přispět.

https://www.sudetikus.cz/cz/nase-aktivity/ranni-klub.html